İmge‘ye Kabul Bursluluk Sınavı Giriş Formu

Sınav Bilgisi

Öğrenci Bilgileri

Veli Bilgileri

Kayıt Ol

Özel Çağdaş İmge Anadolu Lisesi; İmge’ye ilk adım sınavının amacı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrencilerin, öğretim programlarında yer alan konuların hangi düzeyde öğrenebildiklerini ölçmek ve başarıyı ödüllendirmektir.

Özel Çağdaş İmge Anadolu Lisesi
İmge‘ye Kabul Bursluluk Sınavı (24-25 Şubat 2018)
Sınav ve Ödül Şartnamesi

I. Sınavın Amacı
Özel Çağdaş İmge Anadolu Lisesi; İmge’ye ilk adım sınavının amacı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrencilerin, öğretim programlarında yer alan konuların hangi düzeyde öğrenebildiklerini ölçmek ve başarıyı ödüllendirmektir.
II. Sınavın Şekli, Uygulanması ve Genel İlkeler
1. İmge’ye Kabul Sınavı (İKS) 8-9-10-11.Sınıf seviyelerinde yapılacak olup;
a) 8.Sınıflarda 80 soru,
b) 9.Sınıflarda 80 soru,
c) 10.Sınıflarda 90 soru,
d) 11.Sınıflarda 90 soru sorulacaktır.
2. Sınav sorularının cevapları çoktan seçmelidir.
3. Sınava katılmak için www.imgeokullari.com adresindeki form doldurulacaktır veya okulumuzu öğrenci işlerinden kayıt yaptırabileceklerdir.
4. Sınav kayıtları 23 Şubat 2018 tarihine kadar yapılacaktır. Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
5. Sınav bitiminde soru kitapçıkları okulda kalacaktır. Cevap kâğıtları sınav salon görevlisine teslim edilecektir.
6. Sınav 24-25 Şubat 2018 günleri olup sınav başlama saatleri,
09.30-11.00 arası 8 ve 9. Sınıflar
11.30-13.00 arası 10 ve 11. Sınıflar
14.00-15.30 arası 8 ve 9. Sınıflar
16.00-17.30 arası 10 ve 11. Sınıfla
r

7. Öğrencilerin sınavdan en az 30 dk. önce gelmesi ve sınav salonunda yerini alması gerekir. Sınavın başlama saatinden sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Mazeretin türü ne olursa olsun sınava girmeyen öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmeyecektir.
8. Bir sınıf düzeyinde puanı eşit olarak BİRİNCİ, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ olan birden fazla öğrenci olması durumunda yaşı küçük olan öğrenci seçilir, burada da eşitlik olması durumunda çekiliş yapılır ve sıralama buna göre belirlenir.
9. Sınav esnasında usulsüzlük veya kopya çektiği belirlenen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.
10. İmge Okulları, sınav tarihine kadar, bu sınavla ilgili şartnamesi değiştirme, sınavı iptal etme vb. tüm haklarını saklı tutar. Öğrenci veya veli, başarısının karşılığını nakdi olarak ödenmesini talep edemez.
11. Sınava katılan öğrencilerin fotoğraflı kimlik kartı, kalem, silgi vs. bulundurulması zorunludur.
III. Sınavın Değerlendirilmesi
1. Sınavın değerlendirilmesi Özel Çağdaş İmge Anadolu Lisesi tarafından yapılacaktır. Değerlendirme biçimi kurumun yetkisi ve takdiri dâhilindedir. Değerlendirmede 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.
2. Sınav sonuçları; www.imgeokullari.com.tr adresinde 10 (on) gün içerisinde ilan edilecektir. Sınava katılanlar ilan tarihinden 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.
3. İKS sonuç karnesi velilere elden verilecektir.
4. Ödül kazananlar kurum tarafından kayıt esnasında belirttikleri iletişim numarasından aranacaktır.
IV. Ödüller ve Ödüllerin Verilme Şartları
8-9-10 ve 11. Sınıf Seviyelerinde,
1. Sınavda birinci olan öğrenciler için:
a) Sınav sonucunda 8-9-10 ve 11. Sınıf düzeyinde BİRİNCİ olan her sınıf seviyesi için BİR öğrenciye %100 başarı bursu verilecektir.
b) Ödül yalnızca eğitim öğretim ücretini kapsar yemek, kırtasiye, servis vb. ücretleri kapsamaz.
2. Sınavda İKİNCİ olan öğrenciler için:
a) Sınav sonucunda 8-9-10 ve 11. Sınıf düzeyinde İKİNCİ olan her sınıf seviyesi için BİR öğrenciye %75 başarı bursu verilecektir.
b) Ödül yalnızca eğitim öğretim ücretini kapsar yemek, kırtasiye, servis vb. ücretleri kapsamaz.
3. Sınavda ÜÇÜNCÜ olan öğrenciler için:
a) Sınav sonucunda 8-9-10 ve 11. Sınıf düzeyinde ÜÇÜNCÜ olan her sınıf seviyesi için BİR öğrenciye %50 başarı bursu verilecektir.
b) Ödül yalnızca eğitim öğretim ücretini kapsar yemek, kırtasiye, servis vb. ücretleri kapsamaz.
Ödüller, sınava girerek belirtilen dereceleri olan öğrencilerin okulumuza kayıt yaptırması durumunda verilecektir.
Sayın Veliler ve Öğrenciler, lütfen bur şartnameyi dikkatlice okuyunuz. Sınava giren her bir öğrenci ve velisi, sınav başvurusunu yapmakla birlikte işbu şartnameyi okuduğunu ve şartlarını aynen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Sınava iştirak ettikten sonra bu şartnameye itiraz edemez.

ÖZEL ÇAĞDAŞ İMGE ANADOLU LİSESİ